Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

Somevalmennuksesta tukea ammattikorkeakoulun markkinointiin

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK on hakijamääränsä perusteella yksi Suomen suosituimmista ammattikorkeakouluista. Vaikka lahjakkaista hakijoista ei TAMKissa ole pulaa, on vuosittainen yhteishakumarkkinointi koululle tärkeä projekti.

TAMKin opiskelijoiden osaamisesta kertoo se, että yhteishaun markkinointikampanjan toteutuksessa ovat mukana myös koulun omat media-alan opiskelijat. Aikaisemminkin opiskelijat ovat tuottaneet kampanjaan yksittäisiä sisältöjä, mutta nykyään opiskelijat ovat saaneet entistä enemmän mahdollisuuksia ideoida TAMKin viestinnän toteuttamaa yhteishakukampanjaa.

Hurja Media piti TAMKin toisen vuoden media-alan opiskelijoille kolmen luennon mittaisen sosiaalisen median markkinoinnin valmennuskokonaisuuden. Valmennuksen tavoitteena oli taata opiskelijoiden perustiedot ja -taidot somemarkkinoinnista tulevan yhteishakukampanjan suunnittelua ja toteutusta varten.

Somevalmennus kehittää yhteishakukampanjan suunnittelua

”Yhteishakukampanjaa toteutetaan pääosin sosiaalisessa mediassa, joten tarve somevalmennukselle oli selkeä. Jotta media-alan opiskelijat osaavat tuottaa sopivia viestejä ja sisältöjä yhteishaun tarpeisiin, heidän on ymmärrettä erilaiset kanavat ja somekampanjan suunnittelun perusteet sekä reunaehdot”, toteaa media-alan koulutuksen lehtori Carolina Pajula.

Media-alan opinnoissa painotetaan pääasiallisesti elokuva- ja televisiotuotannon opintoja. Vaikka media-alalla markkinoinnin näkökulmien tunteminen on eduksi, tulevista tuottajista, leikkaajista, kuvaajista, äänisuunnittelijoista ja käsikirjoittajista markkinointiin liittyvää opetusta ovat lähinnä saaneet vain tuottajat.

”Markkinointiviestinnän kenttä on merkittävä työllistäjä media-alalla, joten valmennus kasvatti opiskelijoille erittäin tärkeää osaamisaluetta. Osalla oli hankalaa lähteä tarkastelemaan sosiaalista mediaa suunnitelmallisesti markkinoinnin näkökulmasta. Tämä sukupolvi taiteilee sosiaalisessa mediassa aktiivisesti, mutta on eri asia kuluttaa sosiaalista mediaa kuin käyttää sitä tavoitteellisten viestien välittämiseen”, Carolina muistuttaa. 

Somevalmennuksen jälkeen opettajat huomasivat, että opiskelijat ymmärsivät sosiaalisen median markkinoinnin vaativan perusteellista suunnittelua. Tämän syksyn ajan tulevan yhteishakukampanjan ideaa työstäneet opiskelijat ovat suunnitelmissaan kiinnittäneet huomiota sosiaalisen median haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

”Näin osaamisen valmentajana olen iloisena huomannut, kuinka paljon opiskelijat janoavat lisätietoa aiheesta. Askeleet somesisältöjen kuluttajan roolista kohti aktiivista viestinnän sisältöjen ammattimaista tuottamista on otettu”, Carolina vahvistaa.

Tekemällä oppii, myös somekampanjointia

Mainoskampanjan suunnittelu on parhaillaan kovassa vauhdissa TAMKissa. Suurempaa roolia kampanjan toteuttamisesta ottaneet opiskelijat ovat valinneet tulevan kampanjan teemaksi opiskelijoiden omat tarinat.

”Panostamme opiskelijatarinoiden tekemiseen sekä sen korostamiseen, mitä arvokasta työllistymisen kannalta oppii koulutusohjelmassa. Haluamme herättää mielenkiintoa koulutusta kohtaan”, kertoo media-alan opiskelija Mirjami Mäkelä

Opiskelijoiden tavoitteena on toteuttaa visuaalisesti mielenkiintoinen kampanja. Haasteena on tehdä sisällöistä tarpeeksi informatiivisia, mutta kiinnostavia siten, ettei vastaanottaja koe tarpeetonta infoähkyä mainokset nähdessään. Hurja Median valmennussarjasta jäi opiskelijoille runsaasti konkreettisia ideoita, joita he ovat hyödyntäneet kampanjaa suunnitellessaan.

”Yksi tärkeimpiä oppeja valmennuksesta oli kampanjan tavoitteiden määrittäminen. Se unohtuu helposti vaikka onkin tärkeä osa onnistumista ja mainonnasta oppimista. Tutustumme myös Facebook-mainonnan kohdentamiseen tarkemmin ja pohdimme, millaisilla rajauksilla tavoitamme eniten juuri oikeaa kohderyhmää. Kolmas mieleen jäänyt oppi oli tietenkin arvokkaan sisällön luominen”, muistelee Mirjami kevään valmennuksia.

Vaikka TAMKin mediapuolella keskitytään ennen kaikkea elokuva- ja televisiotuotantoon, on markkinointiviestinnän ja sosiaalisen median markkinoinnin ymmärtäminen opiskelijoiden mielestä tärkeää.

”Kaikki ovat nykyään somessa, ja bisnespuolen ymmärrys tuo ainoastaan lisäarvoa yritykselle. Bisnespuolen tietämys avaa myös enemmän ovia tehokkaan markkinoinnin toteuttamiseen ja suunnitteluun. Opiskelijoiden täytyisi päästä itse toteuttamaan somesuunnitelmien ”esillepanoa” eikä ainoastaan tuottaa sisältöä. Kokemuksen kautta kaiken oppii”, Mirjami muistuttaa. 

Me Hurjat odotamme jo innolla, että pääsemme näkemään millaisen yhteishakukampanjan TAMKin media-alan opiskelijat ovat luoneet!