#hurjajohanna / asiakas / asiakkaat / case / osallistaminen / some-strategia / somen käsikirja

CheckPoint Oy

CheckPoint ei halunnut harmaantua – some sai uutta väriä strategiaprojektista

Me Hurjat ja CheckPointin poppoo istuimme alas, koska CheckPointin toimitusjohtaja Nicholas Nordström toivoi meiltä apua yrityksen tunnettuuden kasvattamiseen sosiaalisen median keinoin. Yrityksen viestintästrategian työstö oli polkaistu käyntiin, mutta kokonaisuutta täydentämään kaivattiin ajantasaista somestrategiaa.

CheckPoint Oy on luova suunnittelu- ja tuotantotoimisto, joka auttaa yrityksiä muun muassa brändi-ilmeiden suunnittelussa, markkinointiviesviestinnän ja visuaalisen viestinnän toteutuksessa sekä pakkausdesignissa.

Osana viestinnän uudistusta oli aika laittaa myös mainostoimiston oma some kuntoon. CheckPoint oli aiemmin aktivoinut hieman omaa someaan ja ideoita oli paljon, mutta tekemisestä puuttui Nicholaksen sanoin “kaikki systemaattisuus”. Kokonaisuuden hallintaan ja suunnitteluun haluttiin ulkopuolisen someammattilaisen apua.

“Olimme tunnistaneet, että oman somenäkyvyyden kehittäminen on osa-alue, jossa meidän nykyinen osaaminen ei ole riittävän hyvällä tasolla. Lähdimme katsomaan vaihtoehtoja talon ulkopuolelta.“

“Jokaisella toki on joku näkemys mitä julkaisee somessa yksityishenkilönä, mutta meiltä puuttui ymmärrys miten me yrityksenä haluamme viestiä itsestämme. Tätä kysymystä lähdettiin ratkomaan Hurjien kanssa”, Nicholas jatkaa.

Hurja Mediaan CheckPoint päätyi kolmesta syystä:

“Minua miellytti se, että Hurja Median asiakkaat ja caset ovat hyvin erilaisia. Lisäksi heillä tuntui olevan heti ajatus siitä, mitä meille voisi tehdä. Visio siitä, mitä ja miten lähdetään toteuttamaan osui yhteen tarpeemme kanssa.“

“Lisäksi Hurjat ovat selkeästi keskittyneet sometekemiseen. Yhteistyö heidän kanssaan oli juuri sitä mitä me tarvitsimme”, hehkuttaa Nicholas.

Oikea visio – oikeat työkalut

Yhdessä valitsimme CheckPointille sopivimmat Hurjat työpajat ja työstöt. Mukaan valikoituivat kilpailija-analyysi, ydinviestikiteytys, sisältöideointi sekä sisältökalenteri sekä vuosikello.

“Monelle haaste saattaisi olla se, että sisältöä ei ole. Meillä sisältöä on paljon, mutta meiltä puuttui ajatus siitä, mitä kannattaa julkaista, miten, missä ja milloin. Ulkopuolelta katsomalla Hurjat pystyivät tuomaan uusia näkökulmia siihen, miten kaikkea meidän olemassaolevaa materiaalia voi hyödyntää. Se oli arvokasta”, Nicholas kuvailee ja korostaa Hurjien rohkeaa otetta projektissa:

“Parasta oli, että he toivat rohkeasti ideoita ja haastoivat, eivätkä vain myötäilleet sen mukaan, mitä ideoita ja näkemyksiä meillä on.”

Projekti toimi hyvänä sysäyksenä ja vei eteenpäin myös CheckPointin sisäisiä toimintoja.

“Oli tärkeää, että ydinviesti tuli myös Hurjien kautta työpöydälle. Vaikka se oli meillä työlistalla, yhteistyö patisti meidät kiteyttämään paremmin ydinviestin.”

Checkpointilaiset mukana suunnittelusta alkaen

CheckPointin asiakkuuspäällikkö Sanna Riskusalo luotsaa CheckPointin viestintätiimiä. Somen strategiatyöhön otettiin myös muita checkpointilaisia mukaan.

“Oli hyvä, että myös omaa tiimiä oli valmennuksilla mukana. Hurjat valmentajat saivat porukan aina innostumaan ja motivoivat meitä hyvin! Kun jälkikäteen kysyin kommentteja osallistujilta, kaikki kiittelivät työpajoja loistaviksi. Pidin myös itse paljon harjoituksista joita tehtiin yhteisten kokoontumisten aikana.”

Yhtenä tavoitteena CheckPointilla on tuoda some osaksi työntekijöiden työarkea. Sanna kertoo, että jo nyt työntekijöiden aktiivisuus on huomattavaa.

“Olemme innoissamme lähteneet julkaisemaan sisältöjä. Porukasta näkee, että sitoutuminen someen on kasvanut. Checkpointilaiset ovat ihan liekeissä ja ottaneet yrityksemme somekanavat omakseen.“

Niin työpaikalla kuin työreissussakin somekuvien ottaminen on yhä luontevampaa checkpointilaisille. Sannan zoomissa Nicholas.

Ei mikään elefanttiprojekti

“Aikataulullisesti projekti sujui hyvin. Meidän näkökulmastamme ei tapahtunut koko ajan, vaan jäi aikaa myös työstämiseen, ja meille aikaa tehdä omia töitä. Projekti ei ollut mikään elefantti, joka vaan jatkuu ja jatkuu, vaan se vedettiin aika nopeasti maaliin, kuten oli tarkoituskin. Aikataulussa pysyttiin ja se on tärkeintä. Asioiden lykkääminen on äärimmäisen helppoa, mutta tämän projektin osalta sellaista ei tapahtunut”, Nicholas kertoo.

“Prosessi oli luonteva, missään kohtaa ei tullut kyseenalaistavaa oloa, että miksi teemme tätä tai siirrymme tähän teemaan. Koko ajan Hurjat ohjasivat projektia tiivistäen ja kiteyttäen”, Sanna täydentää.

Lopputulos vastasi sitä mitä oli suunniteltu

Yhteistyö antoi CheckPointille konkreettiset työkalut systemaattisen somen tekemiseen. Nyt neljän checkpointilaisen tiimi huolehtii yrityksen somekanavien kokonaisuudesta, joita ohjaa yrityksen ydinviesti, teemat, vuosikello ja sisältökalenteri.

“Teemme somea nyt systemaattisesti, kuitenkin niin, ettei se tunnu seuraajista kaavamaiselta. Pystymme nyt katsomaan eteenpäin, tiedämme etukäteen mitä teemme ensi kuussa ja puolen vuoden kuluttua. Meillä on selkeä runko, jota pitkin etenemme ja joka jättää myös luovuudelle tilaa.

Olen erittäin tyytyväinen, nyt on vain meistä itsestämme kiinni, miten saamme hyödyt irti. Erilaisten kokeilujen ja alkuhapuilujen jälkeen olemme nyt oikealla mallilla ja oikeassa suunnassa”, Nicholas toteaa ja kertoo myös tulevaisuuden painopisteiden olevan selvillä.

“Seuraava askel vuosikellon hyödyntämisessä on myynnillisen hyödyn irti saaminen. Myyntikärjet on ajoitettu kohtiin, jolloin tietyt asiat ovat asiakkaillemme tärkeitä. Vuosikello on työkalu myyjillemme, josta he saavat hyviä sisältöideoita.”

CheckPointin Sanna Riskusalo ja Nicholas Nordström ovat tyytyväisiä yhteistyön lopputuloksiin. “Nyt somea tehdään systemaattisesti.”

Ydinviestin kiteytystä kaipaa moni

Nicholas näkee somestrategian laatimisen hyödyllisenä yrityksille, joilla on halu tehdä ja kehittää omaa somea. Sillä, millä tasolla somea tehdään, ei niinkään ole merkitystä.

“On oltava halu ja resurssit tehdä, mutta niitäkään ei tarvitse pelätä, sillä tällainen projekti ei kuitenkaan lopulta vie paljon aikaa. Jos yritys haluaa, että somejulkaisuilla on merkitystä heidän seuraajilleen. eikä sisältöä julkaista vain julkaisemisen takia, niin Hurjat pystyvät auttamaan tässä.“

Nicholas toteaa Hurjien ammattitaidon käyneen hyvin ilmi projektin aikana.

“He kiteyttivät tekemistämme todella hyvin. En näe miksi yhteistyö Hurjien kanssa ei sopisi firmalle, joka tekee jo entuudestaan paljon somea ja on jo seuraavilla tasoilla. Hurjat pystyvät antamaan esimerkiksi paljon siihen, miten ydinviestiä / ydinviestejä tuodaan esiin somen eri kanavissa.“

XXX,
Johanna