someaamupala 11.3.

Työntekijälähettilyys puhutti #someaamupalalla

11.3. #someaamupalalla keskusteltiin työntekijälähettilyydestä.

Mistä oikeastaan työntekijälähettilyydessä on kyse? Miten sitoutat työntekijäsi yrityksen viestintään? Riittääkö käskyttäminen vai pitäisikö osallistaa? Millaisia sisältöjä henkilöstö voisikaan tuottaa?

Todettiin, että työntekijälähettilyys syntyy hyvinvoivista ja motivoituneista työntekijöistä. Olisiko siis aika viestiä entistä avoimemmin ja ottaa työntekijät mukaan jo suunnitteluun ja jalkauttaa suunnitelmat samalla osallistaen?

Seuraavalla #someaamupalalla onkin aiheena Vaikuttaminen ja osallistaminen somessa. Tervetuloa messiin, ilmoittautuminen onnistuu täältä. 15.4.2015 nähdään taas!

Suuri kiitos jälleen Hehku Visualin Johanna Vuorenmaalle visuaalisista muistiinpanoista. Miten teidän firmassa työntekijälähettilyyttä on pyritty edistämään?

someaamupala 11.3.

13.3.2015

Hurja Media Oy | Y-tunnus: 2661687-4

Top