crop_Silmu_Hurja_MOW

Tällainen on unelmieni asiakassuhde

Miten some suunnitellaan tehokkaasti yhdessä asiakkaan kanssa? Näillä viidellä käskyllä työ sujuu kuin samba!


1. Tieto on kultaa

Vanhan viisauden mukaan silmät ovat ikkunoita ihmiset sieluun. Somekanavat, kuten Facebook ja Instagram ovat ikkunoita yrityksen sieluun. Ne kertovat paitsi siitä, mitä ajankohtaista yrityksessä tapahtuu ja mitä sen tuotteilla voi tehdä, myös siitä, minkälaisia tyyppejä siellä työskentelee, minkälaiset ihmiset ostavat yrityksen palveluita, minkälainen meininki yrityksessä on.

Jotta osaamme tehdä oikeanlaisia sisältöjä, jotka oikeat kohderyhmät näkevät ja kokevat omakseen, meillä pitää olla tietoa. Samalla tavalla kuin vaikkapa yrityksen tiedottaja ei voi tehdä työtään parhaalla mahdollisella tavalla tietämättä mitä yrityksessä tapahtuu, samalla tavalla me haluamme pysyä kartalla. Meidän täytyy olla aidosti sisällä yrityksen liiketoiminnassa, jotta osaamme viestiä oikein –  asiakkaamme haluamalla tavalla ja toisaalta niin kuin hänen omat asiakkaansa haluavat tulla puhutelluiksi.

 

2. Hyvä kommunikaatio

Pyrimme Hurja Mediassa olemaan tiiviissä yhteydessä asiakkaaseen, jotta molemmat osapuolet tietävät missä mennään. Asiakkaan toiveista riippuen tämä voi tarkoittaa puhelinsoittoja, sähköposteja, tekstiviestejä… Välineellä ei ole väliä, pääasia, että sujuva keskusteluyhteys säilyy. Hyvä kommunikaatio liittyy myös edelliseen kohtaan. On täysin ymmärrettävää, että kiireinen asiakkaamme ei aina muista kertoa kaikesta olennaisesta, ja silloin on äärimmäisen tärkeää, että keskustelemme säännöllisesti.

 

3. Selkeä työnjako

Jotkut asiakkaamme haluavat itsekin tehdä somesisältöjä, toiset taas mielellään jättävät sen kokonaan meille. Ja kaikkea tältä väliltä.

Esimerkiksi joissakin tapauksissa me vastaamme kuvien, videoiden ja muiden materiaalien hankinnasta, kun toisissa ne tulevat osittain tai jopa kokonaan asiakkaalta. Saman asiakkaankin kohdalla työnjako saattaa mennä niin, että meille on ulkoistettu vaikkapa vain yhden tietyn somekanavan sisällöntuotanto. Joissakin tapauksissa asiakasyritys hoitaa periaatteessa kaiken itse, ja meille jää valmentajan tehtävät.

Mikään vaihtoehto ei ole toistaan huonompi, kunhan työnjaossa on selvät sävelet. Näin vältytään hämmentäviltä tilanteilta, ja kaikki olennainen sisältö tulee varmasti julkaistua oikeaan aikaan, oikeassa paikassa.

 

4. Hyvin suunniteltu…

Tämä koskee sekä meidän omaa että asiakkaamme työskentelyä: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kun yrityksen tulevista ajankohtaisista asioista keskustellaan hyvissä ajoin, on tarpeeksi aikaa ideoida oikeanlaiset sisällöt. Hyvät, harkitut sisällöt edistävät yrityksen liiketoimintaa. Hätäisesti tehdyt sisällöt taas voivat jopa pahimmillaan vaikuttaa yrityksen brändiin, varsinkin jos niistä tulee ennemmin sääntö kuin poikkeus. Suunnitelmiakin on monenlaisia: jonkun yrityksen somesisältöjä on viisasta miettiä vuoden aikajänteellä, toisen taas kuukauden.

 

5. Rohkeus muuttaa suuntaa

Suunnitelmien luominen ja niissä pysyminen ovat usein avain onnistumiseen, mutta tarvittaessa suunnitelmia pitää pystyä myös muuttamaan. Tämä voi tarkoittaa yhtä hyvin somesisältöjä kuin vaikkapa asiakassuhteen toimintatapoja. Esimerkiksi meillä Hurja Mediassa räätälöimme toimintatavat asiakkaan mukaan – jonkin asiakkaan kohdalla toimii se, että työskentelemme osan ajasta heidän tiloissaan, toisen taas se, että tapaamme harvemmin. Somen käsikirjastakaan ei ole tarkoitus pitää kiinni hamaan tulevaisuuteen, vaan se on ohjenuora, jota lähdetään käytännössä testaamaan. Jos jokin tapa ei enää toimi tai tuo toivottua tulosta, se pitää muuttaa.

- -

Oikeastaan minun pitäisi paljastaa jotakin: olen löytänyt sen oikean. Kiitos ihanien asiakkaidemme, olen jo unelmieni suhteessa.

Mitkä ovat sinun viisi käskyäsi onnistuneeseen työskentelyyn?

Pirita

 

 

12.4.2016

Hurja Media Oy | Y-tunnus: 2661687-4

Top