Pirita_press_kortti_674x300px

Somemarkkinointi on tosielämää ja tarinoita

Journalismi ja somemarkkinointi, onko niissä muka jotain samaa? Oma taustani on journalismissa, jonka tavoitteet eroavat monin tavoin markkinoinnin päämääristä. Työskenneltyäni kuukauden päivät Hurja Median sisällöntuottajana olen kuitenkin huomannut, että somesisällöissä näillä kahdella on paljon yhteistäkin.

Journalismissa todellisuus ja totuuden etsiminen ovat keskeisiä lähtökohtia. Markkinoinnissa sisältöjen pitää tukea ja edistää yrityksen liiketoimintaa. Sosiaalisen median maailmassa nimenomaan todellisuus on kuitenkin käytössä oleva valuutta, eikä sen ulkopuolelle kannata jättäytyä. Tosielämän pitäisi olla lähtökohtana yrityksen somesisällöissä.

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat edellyttävät yhä enemmän aitoutta, tavalla tai toisella. Epäaidot tai ilmiselvän rakennetut jutut on helppo sivuuttaa. Tehdessäni sisältöjä asiakkaidemme somekanaviin törmään tähän jatkuvasti. Sisällöt, jotka kertovat millaiset arvot yrityksellä on tai tarjoavat todenmukaista tietoa tuotteista ja niiden hyödyntämisestä, ovat usein niitä suosituimpia. “Behind-the-scenes”-päivitykset ovat yksi tapa näyttää yrityksen todellisuutta, mutta ei missään nimessä ainoa.

Sosiaalinen media on sosiaalista viestintää. Se ei ole yksisuuntaista mainospuhetta, vaan vuorovaikutusta oikeiden ihmisten kanssa, jotka kertovat omista kokemuksistaan ja ottavat selvää, komppaavat ja väittävät vastaan. Tätä keskustelua helpottaa se, kun asiakkaat voivat löytää yrityksestä inhimillisyyttä ja samaistumispintaa. Tosielämä ei ole täydellistä, ei hajutonta ja mautonta – siksi somesisältöjenkään ei tarvitse olla sitä.

Todellisuudesta taas rakentuu tarinoita. Ne ovat varmasti aina kuuluneet markkinointiin, eikä tämä ole somen aikakaudella muuttunut miksikään – päinvastoin, tarinat ovat nousseet entistäkin tärkeämpään rooliin. Tarinoiden kertominen kuuluu myös journalismiin, jo siksi, että ihmiset mielellään omaksuvat tietoa tarinoiden muodossa.

Tarinat koskettavat ja viihdyttävät. Tarinat kertovat siitä, mistä yritys on tullut ja minne se on matkalla. Ne sitouttavat asiakasta ja luovat hänelle tunnetta johonkin yhteisöön kuulumisesta.

Nykymaailmassa valikoimasta ei yleensä ole pulaa, ja joskus kilpailevat tuotteet voivat olla keskenään hyvin samankaltaisia. Mutta niin kuin jokaisen ihmisen, myös jokaisen yrityksen tarina on erilainen, eikä sitä pitäisi pelätä tuoda esille. Sinun tarinasi voi olla ratkaiseva syy sille, miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi.

Päivittäisessä työssäni huomaan hyödyntäväni journalistista taustaani jatkuvasti. Ennen yhdenkään somesisällön julkaisua tarkistan faktat. Onko tuotteessa varmasti tämä ominaisuus? Minkälaisella aikataululla jokin työskentelyprosessi yrityksessä etenee?

On tärkeää tarjota yrityksen toiminnasta ja tuotteista paikkansa pitävää tietoa, sillä epäjohdonmukaisuudet ja virheelliset väittämät paljastuvat nopeasti. Yhtä hyvin yleisemmät, “jo muinaiset roomalaiset” -tyyppiset lausahdukset, on oltava pitävällä pohjalla.

Toinen, mihin pyrin joka päivä, on tarinoiden löytäminen. Tämä konkretisoituu usein arkipäiväisinä tuokiokuvina, kertomuksina yrityksen arjesta tai asiakkaista, mutta niiden takana piileksii perimmäinen syy sille, miksi jokin tuote tai palvelu on olemassa. Jokaiseen somepäivitykseen kanavoituu tämä syy, ja näin yksittäisistä hippusista rakentuu koko tarina.

Kuinka paljon sinä uskallat paljastaa yrityksestäsi ja sen tarinasta?

Pirita

7.3.2016

Hurja Media Oy | Y-tunnus: 2661687-4

Top