syrjinnastavapaa

Kantaaottavuus somessa on parempi kuin jokaiselle jotakin

Tavallisesti ajatellaan, että kun on bisnes kyseessä, yrityksen on viisainta pysytellä mahdollisimman neutraalina toimijana. Kannattaako yrityksen tuoda esille arvonsa somessa? Vastaus on: kyllä.

Esimerkiksi taannoin Helsinki Priden aikaan moni yritys avoimesti osoitti tukensa seksuaalivähemmistöille niin somessa kuin muussa viestinnässään.

Oikopäätä ei kuitenkaan kannata lähteä rustailemaan kannanottoja, vaan jo etukäteen on arvioitava mahdollisia seurauksia. Niin kuin kaikissa markkinointitilanteissa, myös tässä on olennaista tuntea asiakaskunta tai potentiaalinen asiakaskunta.

Minkälainen kohdeyleisösi on? Jakaako se kannattamasi arvot tai suhtautuuko se neutraalisti niihin? Voisitko tiettyjä arvoja nostamalla löytää uutta asiakaskuntaa?

 

Varovaisuus vs. provosointi

Olennaista on pohtia sitä, minkälaisella tyylillä nostat tiettyjä arvoja. Meitä on ihmisinä moneen eri junaan – toiset täräyttävät mielipiteensä päin näköä, toiset ilmaisevat kantansa varovaisemmin. Näin voi ajatella myös yrityksistä.

Sopiiko sinun brändiisi hienovarainen arvojen esille tuominen? Tästä esimerkkinä voisi olla vaikkapa tietynlaisten ihmisryhmien näkyminen videoillanne tai toteava päivitys toteuttamastanne tempauksesta. Toiminta voittaa korulauseet, eikä kaikkea tarvitse aina alleviivata.

Vai olisiko brändisi kannalta luontevampaa aktiivisesti osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun? Tästä esimerkkinä voisi olla ajankohtaisen uutisen tai puheenaiheen kommentoiminen suorasukaisesti, jopa provosoiden.

Omilla asiakkaillamme on hyvin erilaisia kantoja tähän aihepiiriin, ja jokaisen kohdalla keskustelemme erikseen siitä, halutaanko arvoja erityisesti nostaa ja millä tavalla. Kantaaottavuus edellyttää tiivistä yhteistyötä sekä sitä, että molemmat osapuolet ovat selvillä siitä, minkälaisia sisältöjä julkaistaan ja miten mahdolliseen somekeskusteluun reagoidaan.

 

Tähän kannattaa varautua

Miten hyvänsä toteutatkaan muutoksen, kaikki eivät tule pitämään siitä. On varmaa, että somekanavaasi tulvii ihmetteleviä tai jopa vihamielisiä viestejä. Tähän on viisasta varautua ainakin niin, että julkaisee kantaaottavan sisällön sellaisena ajankohtana, jolloin sen herättämiin reaktioihin on mahdollista reagoida, ja keskustelua moderoida. Esimerkiksi perjantai-ilta ei välttämättä ole otollisin aika.

Olemme asiakkaidemme kanssa huomanneet, että somesisältö saattaa herättää kuohuntaa jälkijättöisestikin, päivien, viikkojen tai jopa kuukausien viiveellä. Usein tämä saa alkunsa niin, että julkaisua aletaan jakamaan sellaisilla somefoorumeilla, jotka ovat suorastaan vihkiytyneet aihepiirin ruotimiseen. Keskustelu tietyn julkaisun alla voi elää muutenkin aaltoilevaa elämää. Toisaalta, kun sisällöt vastaavat arvoja ja yrityksen arvot asiakkaiden arvoja, osa omasta seuraajajoukostasi saattaa alkaa puolustaa julkaisuasi negatiivista kommentointia vastaan.

Osa nykyisistä asiakkaistasi saattaa äänestää jaloillaan, ja se on paras hyväksyä. Kaikkia ei voi millään miellyttää, kun alkaa ottaa asioihin kantaa. On myös hyvä muistaa, että kaikki somessa entisiksi asiakkaiksi ilmoittautuneet eivät tosiasiassa sellaisia ole.

 

Mitä hyötyä mielipiteiden ilmaisemisesta sitten on?

Jos yrityksen arvot ovat selvät ja niiden takana seistään, sitoutetaan vielä vahvemmin niitä, jotka jakavat samat ajatukset. Parhaimmillaan vahvistat suhdetta nykyisten asiakkaittesi kanssa – nyt heillä on yritykseesi henkilökohtainen suhde, jaattehan samankaltaiset arvot. Samoin uudet, yrityksesi edustamat arvot jakavat asiakkaat voivat löytää tuotteesi tai palvelusi.

Somen valtavassa sisältömassassa on tärkeää erottua muista jollakin tavalla, ja kantaaottavuus on yksi tapa. On lähes varmaa, että erotut kilpailijoista, varsinkin aloilla, joilla perinteisesti on pyritty palvelemaan asiakkaita periaatteella “jokaiselle jotakin”.

Pirita

22.7.2016

Hurja Media Oy | Y-tunnus: 2661687-4

Top